Získali jsme certifikaci eIDAS, jsme důvěryhodná platforma

7/28/2020

DigiSign byl certifikačním orgánem shledán jako vhodný nástroj pro elektronický podpis v souladu s Nařízením EU č. 910/2014 (eIDAS). Díky tomu je uzavřená smlouva přes aplikaci DigiSign právně závazná v ČR i celé EU.

Ziskali certifikat 1

Prošli jsme auditem a máme z toho velkou radost! Platformu DigiSign tak spouštíme do ostrého provozu rovnou jako certifikovaný nástroj vhodný pro elektronický podpis.

Během procesu certifikace jsme nemuseli nic významně měnit. To nás ujišťuje, že vyvíjet platformu podle mezinárodních best practices se vyplácí. Nejlépe celý proces vystihují slova auditora p. Cuřína: "Vy to máte všechno dobře, jen k tomu musíte dodělat papíry" :-)

Co všechno u nás audit prověřoval?

Certifikace je zaměřena především na soulad se všemi právními předpisy, které souvisí s tzv. "službami vytvářejícími důvěru pro elektronické transakce". To znamená:

  1. Nařízení EU číslo 910/2014/EC (eIDAS)
  2. Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro el. transakce
  3. ISO/IEC 27005:2018 - information security risk management
  4. ISO/IEC 9126-1 - software engineering - product quality
  5. DKP IDP MV ČR, verze 3.1 z 12/2019

Tím to ale nekončí...

Chápeme, že důvěryhodnost celé platformy DigiSign je naprosto klíčová pro naše klienty i pro všechny podepisující osoby. Získání této certifikace tedy bereme jako závazek pravidelně ověřovat soulad s uvedenými předpisy.

Zároveň jsme se pustili do dalších certifikací. Zaměřujeme se v nich na oblast IT bezpečnosti a vyšší kategorii úrovně podpisu v rámci eIDAS. O získaných certifikacích budeme určitě informovat na blogu, prozradíme zatím, že další se chystá hned na březen 2021.

Autor: Ondřej Říha, CEO